Kontakt


Projekty Europejskie

Remigiusz Wałejko
ul. Mańkowskiego 19A/3
71-690 Szczecin

NIP: 955-187-05-81
REGON: 321264390

T: 601-956-769
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Oferujemy szereg usług związanych z projektami europejskimi, do których przede wszystkim zaliczyć należy:

  • pozyskiwanie funduszy unijnych (przygotowywanie wniosków o dofinansowanie - portfolio),
  • przygotowywanie protestów, odwołań oraz skarg do sądu administracyjnego,
  • weryfikacja wniosków przed złożeniem do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK),
  • realizacja projektów, w tym rozliczanie dofinansowania oraz prowadzenie sprawozdawczości,
  • ewaluacja projektów,
  • usługi doradcze związane z przygotowywanymi i realizowanymi projektami,
  • przeprowadzenie weryfikacji dokumentów projektowych przed kontrolą,
  • prowadzenie szkoleń z zakresu przygotowywania i realizacji projektów UE.

 
Serdecznie zapraszamy do współpracy.