Doświadczenie w pozyskiwaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej*

L.p. Nazwa PODMIOTU, dla któreGO przygotowano wniosek Pozyskana kwota Działanie, w ramach którego pozyskano dofinansowanie Tytuł projektu
1 Akademia Morska
w Szczecinie
825 222,96 zł POKL 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia KOLUMBOWIE BIZNESU
2 Akademia Morska
w Szczecinie
1 823 423,18 zł POKL 4.3 – Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020 MARINE POWER - Podniesienie jakości kształcenia na kierunku mechatronika w Akademii Morskiej w Szczecinie
3 Akademia Morska
w Szczecinie
452 984,38 zł POKL 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo
dla przedsiębiorstw
Autoryzowane szkolenia
AutoCAD (III)
4 Akademia Morska
w Szczecinie
461 858,07 zł POKL 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo
dla przedsiębiorstw
Autoryzowane szkolenia
AutoCAD (II)
5 Akademia Morska
w Szczecinie
5 643 988,97 zł POKL 4.1.2 – Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy KIERUNKI ZAMAWIANE - Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie
6 Akademia Morska
w Szczecinie
2 965 741,43 zł POKL 4.1.1 – Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni CAŁA NAPRZÓD! Rozwój nowego kierunku studiów na Wydziale Nawigacyjnym oraz promocja zawodów związanych z branżą morską
7 Akademia Morska
w Szczecinie
2 976 248,23 zł POKL 4.1.1 – Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Rozwój i promocja kierunków technicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie
8 Akademia Morska
w Szczecinie
569 370,56 zł POKL 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo
dla przedsiębiorstw
Autoryzowane szkolenia
AutoCAD (I)
9 Akademia Rolnicza
w Szczecinie
1 075 575,82 zł POKL 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Załóż własną firmę - szkolenia, doradztwo i wsparcie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
10 BROst Centrum Edukacji
i Technologii Komputerowej
438 605,10 zł POKL 9.6.2 – Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych ECDL START
11 BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej 422 582,10 zł POKL 9.6.2 – Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych ZAPROGRAMUJ SWÓJ SUKCES
12 Funmedia Sp. z o.o. 788 567,61 zł POKL 9.6.2 – Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych POLIGLOTA - kursy języka angielskiego
13 Funmedia Sp. z o.o. 779 522,40 zł POKL 9.6.2 – Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych OFFICE - kursy obsługi programów biurowych
14 MW CONSULTING
Michał Wasylko
579 420,22 zł POKL 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo
dla przedsiębiorstw
ANGIELSKI 4U
15 MW CONSULTING
Michał Wasylko
727 972,10 zł RPO WZ 8.10 – Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie […] porozumiewania się w językach obcych LEVEL UP - profesjonalne kursy języka angielskiego z certyfikatem TELC
16 Niemiecki Instytut Języków
i Gospodarki Sp. z o.o.
443 063,00 zł POKL 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo
dla przedsiębiorstw
Szkolenia na 5+ dla osób w wieku 45 plus
17 OMNIA Centrum Edukacji
M. Kowalewska, B. Parzyszek s. c.
449 667,20 zł POKL 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo
dla przedsiębiorstw
3 zawody – 1 cel – sukces zawodowy
18 OPEN MIND
Marcin Miśniakiewicz
787 476,33 zł RPO WZ 8.10 – Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie […] porozumiewania się w językach obcych LINGUA ARTES – kompetencje językowe potwierdzone międzynarodowym certyfikatem
19 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2 226 896,22 zł POKL 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia ZAŁÓŻ FIRMĘ - szkolenia, doradztwo i wsparcie finansowe w zakresie otwarcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
20 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2 571 163,95 zł POKL 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia WŁASNA FIRMA - TWOJĄ PRZYSZŁOŚCIĄ - szkolenia, doradztwo i wsparcie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
21 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 907 846,68 zł POKL 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia TWÓJ BIZNES. Dotacje na założenie własnej firmy oraz szkolenia i doradztwo w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej
22 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 504 445,64 zł POKL 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo
dla przedsiębiorstw
Energia odnawialna w każdym domu
RAZEM 28 421 642,15 zł


Dofinansowanie pozyskane we współpracy z innymi osobami**

L.p. Nazwa PODMIOTU, dla któreGO przygotowano wniosek Pozyskana kwota Działanie, w ramach którego pozyskano dofinansowanie Tytuł projektu
1 Akademia Morska
w Szczecinie
7 213 663,27 zł POWER 3.5 – Kompleksowe programy szkół wyższych NOWE HORYZONTY
2 Akademia Morska
w Szczecinie
1 992 225,60 zł POWER 3.1 – Kompetencje w szkolnictwie wyższym CZAS na STAŻ II
3 Akademia Morska
w Szczecinie
708 893,75 zł POWER 3.1 – Kompetencje w szkolnictwie wyższym CZAS na STAŻ
4 Akademia Morska
w Szczecinie
232 728,82 zł POKL 4.1.1 – Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni KARIERA INŻYNIERA
5 Akademia Morska
w Szczecinie
4 936 521,73 zł POKL 4.1.1 – Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni NAUKA - Nowoczesna Administracja Uczelni oraz Kadra Akademicka
6 Akademia Morska
w Szczecinie
1 780 501,80 zł POKL 4.1.2 – Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy INFORMATYKA - kierunek zamawiany w Akademii Morskiej w Szczecinie
7 Akademia Morska
w Szczecinie
2 336 664,00 zł POKL 4.1.2 – Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy KIERUNKI ZAMAWIANE - Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie II
8 Akademia Morska
w Szczecinie
584 738,18 zł POKL 4.2 – Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym B plus R – Badaj możliwości. Rozwijaj wiedzę.
9 Akademia Morska
w Szczecinie
479 211,58 zł POKL 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Europejski Logistyk
10 Akademia Morska
w Szczecinie
357 718,00 zł POKL 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Z angielskim w świat biznesu
11

Pomorska Agencja Doradztwa Finansowego i Szkoleń PADFiS

Sp. z o.o

665 341,40 zł POKL 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Biznes jest dla kobiet
RAZEM 21 288 208,13 zł
* Lista uwzględnia również projekty przygotowane w ramach umów cywilnoprawnych przez właściciela firmy przed 17 września 2012 r.
** Lista uwzględnia projekty, których współtwórcą był właściciel firmy.