Remigiusz Wałejko – od 2012 r. właściciel firmy PROJEKTY EUROPEJSKIE. Jestem absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Integracja Europejska Jean'a Monnet'a. Studiowałem również Europeistykę na Uniwersytecie Exeter w Anglii w ramach programu ERASMUS. Realizacją projektów unijnych zajmuję się od 2003 r., tj. od czasu, gdy w Polsce wdrażany był program PHARE SSG-RZL (m.in. brałem udział w ocenie tych wniosków w PARP oraz we wdrażaniu tych projektów na terenie woj. zachodniopomorskiego). W latach 2003-2005 zdobyłem blisko 2 letnie doświadczenie w pracy w instytucji wdrażającej programy dotyczące rozwoju kapitału ludzkiego (finansowane ze środków UE). Przez kolejne 2 lata zdobywałem doświadczenie jako kierownik projektów w niemieckiej firmie szkoleniowej. Od 2007 r. zajmuję się przygotowywaniem wniosków oraz nadzorem nad projektami unijnymi w jednej z zachodniopomorskich uczelni oraz prowadzę szkolenia z tematyki dot. funduszy unijnych. Do 2016 r. pracowałem również jako ekspert w instytucjach pośredniczących, gdzie angażowany bylem do oceny wniosków finansowanych z EFS (zobacz dyplom Ministerstwa Rozwoju Regionalnego).

Referencje: